Disclaimer


Juistheid van gegevens
Narvik HomeParcs betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen, maken en verspreiden van de gegevens en informatie op haar websites. Narvik HomeParcs kan echter niet garanderen en verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Narvik HomeParcs niet. Prijswijzigingen voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijzen en voorwaarden zijn bindend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.          

 

Aansprakelijkheid                                                                                                                              HomeParcs accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden doordat de informatie niet of niet tijdig wordt opgeslagen, ontvangen, verwerkt, wordt gewist of onjuist wordt bezorgd noch enige schade voortvloeiend uit het gebruik van niet geschikte apparatuur.

 

Websites derden 
De websites van Narvik HomeParcs  kunnen tevens links bevatten naar websites van derden. Narvik HomeParcs is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

 

Onderlinge verwijzingen 
Linken en verwijzingen naar pagina’s van Narvik HomeParcs mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Narvik HomeParcs stelt het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

 

Copyright
De websites van Narvik HomeParcs genieten auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Het is niet toegestaan de websites op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van Narvik HomeParcs.

 

Privacy Statement 
Narvik HomeParcs neemt alle gegevens die u aan ons verstrekt op in ons bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens zullen alleen door Narvik HomeParcs gebruikt worden voor het toezenden van informatie omtrent producten, diensten en aanbiedingen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.